Andersson, Oskar

Född: 1877-01-11
Avliden: 1906-11-28
Gravsatt: 1906-12-04
Ekerö Kyrkogård
Kvarter: G
Gravplats: 014
Hemort: Ekerö
Gravplatsnummer: 1G 014
Gravrättstid: 1906-12-04 - för all framtid

Övriga gravsatta i denna grav

Andersson, Ebba Teresia
Född
1874-12-02
Avliden
1949-10-19
Gravsatt
1949-11-20

Ekerö pastorat