Holmgren, Israel

Född: 1871-06-12
Avliden: 1961-09-20
Gravsatt: 1961-10-04
Ekerö Kyrkogård
Kvarter: G
Gravplats: 405a
Gravplatsnummer: 1G 405a
Gravrättstid: 1939-02-22 - 2040-12-31

Övriga gravsatta i denna grav

Herlofsson, Olga Israela Barbro
Född
1913-03-10
Avliden
1990-02-19
Gravsatt
1990-06-18
Holmgren, Olga Helena
Född
1881-05-09
Avliden
1939-02-22
Gravsatt
-

Ekerö pastorat