Backström, Sven Mauritz

Född: 1903-01-20
Avliden: 1992-03-18
Gravsatt: 1992-09-10
Ekerö Kyrkogård
Kvarter: G
Gravplats: 405b
Hemort: Stockholm
Gravplatsnummer: 1G 405b
Gravrättstid: 1997-05-03 - 2022-12-31

Övriga gravsatta i denna grav

Backström, Ida Gunvor Sofia
Född
1906-04-25
Avliden
1997-03-14
Gravsatt
1997-05-03

Ekerö pastorat