Arwidsson, Greta

Född: 1906-07-05
Avliden: 1998-01-31
Gravsatt: 1998-03-06
Gamla kyrkogården
Kvarter: 17
Gravplats: 1257
Hemort: Oscar
Gravplatsnummer: 0217 1257
Gravrättstid: 1936-01-01 - för all framtid

Övriga gravsatta i denna grav

Arwidsson, Ivar
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1936-09-29
Arwidsson, Anna Leontina
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1936-03-01

Uppsala pastorat

Gamla kyrkogården

Uppsala Gamla kyrkogård med sina många lövträd och vackra alleer ligger centralt i Uppsala och har anor från 1600-talet.