Boström, Christoffer Jakob

Född: 1797
Avliden: 1866
Gravsatt: 1866
Gamla kyrkogården
Kvarter: 19
Gravplats: 0995
Gravplatsnummer: 0119 0995
Gravrättstid: 1855-01-01 - för all framtid

Övriga gravsatta i denna grav

Edblad, Ossian Nicanor
Född
-
Avliden
1916
Gravsatt
1916-01-14
Nordström, Lars Torsten Magnus
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1912-12-08
Fränden, Adolf
Född
-
Avliden
1922
Gravsatt
1922-09-20
Norbäck, Johan Andreas
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1919-12-08
Rosander, Georg Anders Isak
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1907-10-01
Rönlund, Mauritz
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1920-12-04
Andree, Jens Mikael
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1935-06-15
Sunnerman, Johannes
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1936-01-03
Engströmer, Tore
Född
1878
Avliden
1957
Gravsatt
1957-10-25
Brusk, K. G.
Född
-
Avliden
1932
Gravsatt
1932
Åstrand, H. M.
Född
-
Avliden
1869
Gravsatt
1869
Klockhoff, Dan
Född
-
Avliden
1867
Gravsatt
1867
Björken, Johan
Född
-
Avliden
1893
Gravsatt
1893
Bergström, G. A.
Född
-
Avliden
1889
Gravsatt
1889
Selahn, J. E.
Född
-
Avliden
1841
Gravsatt
1841
Ekhammar, Hugo Johannes
Född
-
Avliden
1955
Gravsatt
1955-02-27
Stagnell, E. J.
Född
1781-07-04
Avliden
1858-01-24
Gravsatt
1858
Bergman, Jonas Erland
Född
-
Avliden
1936
Gravsatt
1936-06-07
Häggström, F. W.
Född
-
Avliden
1896
Gravsatt
1896
Groth, A. H.
Född
-
Avliden
1920
Gravsatt
1920
Andersson, E. J.
Född
-
Avliden
1878
Gravsatt
1878
Tiden, C. P.
Född
-
Avliden
1873
Gravsatt
1873
Glas, D. A.
Född
-
Avliden
1870
Gravsatt
1870
Kihlgren, Sigurd Henrik Torolf
Född
1900-03-21
Avliden
1988-09-01
Gravsatt
1988-10-14
Löfstedt, Einar
Född
-
Avliden
1889
Gravsatt
1889
Lithner, P. G. T.
Född
-
Avliden
1878
Gravsatt
1878
Boström, G. A.
Född
-
Avliden
1885
Gravsatt
1885
Carling, J.
Född
-
Avliden
1852
Gravsatt
1852
Sellstedt, O. A.
Född
-
Avliden
1845
Gravsatt
1845
Hoffman, E.
Född
-
Avliden
1868
Gravsatt
1868
Stenborg, G. G.
Född
-
Avliden
1870
Gravsatt
1870
Segerström, U. A.
Född
-
Avliden
1876
Gravsatt
1876
Rossander, G. G. A.
Född
-
Avliden
1958
Gravsatt
1958
Ahlberg, J. G.
Född
-
Avliden
1861
Gravsatt
1861
Mutén, Leif Ingemar
Född
1928-09-16
Avliden
2016-06-08
Gravsatt
2016-06-27
Nordgren, E. J. N.
Född
-
Avliden
1854
Gravsatt
1854
Brännström, J.
Född
-
Avliden
1854
Gravsatt
1854
Pålsson, A.
Född
-
Avliden
1899
Gravsatt
1899
Östlund, P. A. H.
Född
-
Avliden
1859
Gravsatt
1859
Wennberg, Johan
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1912-01-10
Bredman, Johan
Född
1770
Avliden
1859
Gravsatt
1859
Ekman, C. A. T.
Född
-
Avliden
1862
Gravsatt
1862
Ekmansson, F. B. S.
Född
-
Avliden
1863
Gravsatt
1863
Linder, Th.
Född
-
Avliden
1854
Gravsatt
1854
Johansson, D. J.
Född
-
Avliden
1878
Gravsatt
1878
Meijerberg, F. R. O
Född
-
Avliden
1849
Gravsatt
1949
Dahlgren, I. O.
Född
-
Avliden
1848
Gravsatt
1848
Södermark, G. N.
Född
-
Avliden
1870
Gravsatt
1870
Omberg, E.
Född
-
Avliden
1851
Gravsatt
1851

Uppsala pastorat

Gamla kyrkogården

Uppsala Gamla kyrkogård med sina många lövträd och vackra alleer ligger centralt i Uppsala och har anor från 1600-talet.