Thengberg, Jane

Född: 1822
Avliden: 1902
Gravsatt: 1902
Gamla kyrkogården
Kvarter: 19
Gravplats: 1013
Gravplatsnummer: 0119 1013
Gravrättstid: 1919-01-01 - för all framtid

Övriga gravsatta i denna grav

Klefbäck, Ingrid Hildegard
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1918-10-12
Nordvall, John Ebbe
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1904-04-07
Fröman, Gustaf A
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1920-07-28
Baumbach, Axel Herman Kristofer.
Född
1857
Avliden
-
Gravsatt
1931-05-10
Henriksson, Johan August
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1934-10-31
Nordvall, Per Ebbe
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1945-12-04
Fristedt, Johan Artur
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1912-03-22
Alm, Carl Gustaf
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1962-03-13
Synnerström, Göran Åke
Född
1941-07-15
Avliden
1997-09-27
Gravsatt
1998-03-06
Tengberg, Adrian
Född
1816
Avliden
1859
Gravsatt
-
Thengberg, Agatha
Född
-
Avliden
1854
Gravsatt
1854
Norrby, Carl Julius
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1918-12-21
Miller, Christina
Född
-
Avliden
1865
Gravsatt
1865
Beronius, F.J.B
Född
-
Avliden
1872
Gravsatt
1872
Ladau, A. W.
Född
-
Avliden
1886
Gravsatt
1886
Ohrwall, O. D. A.
Född
-
Avliden
1872
Gravsatt
1872
Nordin, Erik Petrus
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1928-12-04
Pauli, P. G.
Född
-
Avliden
1878
Gravsatt
1878
Högman, Christian
Född
-
Avliden
1881
Gravsatt
1881
Andersson, O. F.
Född
-
Avliden
1888
Gravsatt
1888
Arvidsson, B. L. N.
Född
-
Avliden
1901
Gravsatt
1901
Ekman, Andreas
Född
-
Avliden
1891
Gravsatt
1891
Tengstrand, Harald E. T.
Född
-
Avliden
1895
Gravsatt
1895
Bjursten, Herman
Född
-
Avliden
1825
Gravsatt
1825
Thengberg, Adrian
Född
1816
Avliden
1859
Gravsatt
1859
Lindskog, E.A.
Född
-
Avliden
1861
Gravsatt
1861
Hedenius, F.J.
Född
-
Avliden
1864
Gravsatt
1864
Strömberg, J.G.
Född
-
Avliden
1864
Gravsatt
1864
Edblad, E.H.
Född
-
Avliden
1865
Gravsatt
1865
Ågren, P.A.
Född
-
Avliden
1865
Gravsatt
1865
Stockman, B.K.
Född
-
Avliden
1866
Gravsatt
1866
Kjellen, P.V.G.
Född
-
Avliden
1867
Gravsatt
1867
Larsson, W.
Född
-
Avliden
1870
Gravsatt
1870
Cederqvist, C.A.
Född
-
Avliden
1873
Gravsatt
1873
Trolle, G.V.B
Född
-
Avliden
1876
Gravsatt
1876
Svengren, J.V.
Född
-
Avliden
1881
Gravsatt
1881
Hallström, N.A.
Född
-
Avliden
1884
Gravsatt
1884
Flodin, Birger A.E.
Född
-
Avliden
1890
Gravsatt
1890
Landtmansson, J.S.
Född
-
Avliden
1891
Gravsatt
1891
Frigell, Anders
Född
-
Avliden
1897
Gravsatt
1897
Frigell, A.H.R.
Född
-
Avliden
1897
Gravsatt
1897

Uppsala pastorat

Gamla kyrkogården

Uppsala Gamla kyrkogård med sina många lövträd och vackra alleer ligger centralt i Uppsala och har anor från 1600-talet.