Östergren, Carl Ludvig

Född: -
Avliden: 1881
Gravsatt: 1881-04-18
Gamla kyrkogården
Kvarter: 08
Gravplats: 0449
Gravplatsnummer: 0108 0449
Gravrättstid: 1881-01-01 - för all framtid

Övriga gravsatta i denna grav

Heden, Anna Erika
Född
-
Avliden
1892
Gravsatt
1892-02-09
Östergren, Maria Sofia
Född
-
Avliden
1923
Gravsatt
1923-03-06
Östergren, Karl Olof
Född
1874
Avliden
1963
Gravsatt
1963-10-19
Östergren, Anna-Greta Anna Margareta Amal
Född
1907-12-08
Avliden
1998-03-16
Gravsatt
1998-10-09
Östergren, Carl Ivar
Född
1911-07-23
Avliden
1971-10-09
Gravsatt
1971-12-04

Uppsala pastorat

Gamla kyrkogården

Uppsala Gamla kyrkogård med sina många lövträd och vackra alleer ligger centralt i Uppsala och har anor från 1600-talet.