Abdlahad, Nageb Grges

Född: 1923-07-01
Avliden: 2003-09-23
Gravsatt: 2003-10-02
Lilla Dalens Begravningsplats
Kvarter: E (Kvarter E Kistor)
Gravplats: 0215
Hemort: Tumba
Gravplatsnummer: 2E 0215
Gravrättstid: 2003-09-30 - 2028-12-31
Botkyrka församling
08-530 222 75

© 2024 - Eniac

Version: 3.0

Eniac