Lundgren, Karl

Född: 1895-12-07
Avliden: 1941-06
Gravsatt: 1941-06-15
Morlanda gamla kyrkogård
Kvarter: kvarter 5
Gravplats: 0278-279
Hemort: Morlanda
Gravplatsnummer: MG05 0278-279
Gravrättstid: 1941-06-15 - 2031-12-31

Övriga gravsatta i denna grav

Lundgren, Jenny Charlotta
Född
1898-07-30
Avliden
1986-01-18
Gravsatt
1986-01-24

Orusts pastorat