Bergkvist, Erik

Född: 1899-04-10
Avliden: 1974-04-23
Gravsatt: 1974-05-01
Stora Tuna Kyrkogård
Kvarter: 1
Gravplats: 1997
Hemort: Borlänge
Gravplatsnummer: 11 1997
Gravrättstid: 1936-01-01 - 2042-12-31

Visa stor karta »

Övriga gravsatta i denna grav

Bergkvist, Anders
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1952-01-01
Bergkvist, Ethel Naiemi
Född
1901-11-08
Avliden
1974-04-21
Gravsatt
1974-05-18
Liljeberg, Sten Arvid
Född
1927-11-03
Avliden
2017-08-07
Gravsatt
2017-10-26

Stora Tuna och Torsångs pastorat

Svenska kyrkan Borlänge

Länk till hemsida

Stora Tuna Kyrkogård

Den nuvarande kyrkan började byggas i mitten av 1400-talet och invigdes som Dalarnas domkyrka år 1469. Den äldsta delen av kyrkogården som ligger i anslutning till kyrkan har medeltida anor.

Möjligheten att köpa sig en egen gravplats kom troligen redan i början av 1700-talet. Gravbrev- och gravköpsdokument finns bevarade från 1704. Under 1900-talet har kyrkogården utvidgats i flera omgångar. Den första utvidgningen skedde år 1912 åt väster och bildade området "Spanskan".

Söder om kyrkan utvidgades kyrkogården i tre etapper mellan år 1919-1936.

År 1945 utvidgades kyrkogården åt norr. Den sista utvidgningen av Stora Tuna kyrkogård skedde 1970 - 1973. Området är beläget sydost om kyrkan och kallas "Östra" och innehåller både kist- och urngravar samt en minneslund. 1995 anlades ett minnesmonument för Estoniaoffren i anslutning till minneslunden.