Österlund, John Erik

Född: 1875
Avliden: 1953-02-17
Gravsatt: 1953-02-26
Gamla kyrkogården
Kvarter: 13
Gravplats: 0742
Hemort: Uppsala
Gravplatsnummer: 0113 0742
Gravrättstid: 1943-01-01 - 2033-12-31

Övriga gravsatta i denna grav

Österlund, Sophia Maria Mathilde
Född
1873
Avliden
1943-04-26
Gravsatt
1943-05-02

Uppsala pastorat

Gamla kyrkogården

Uppsala Gamla kyrkogård med sina många lövträd och vackra alleer ligger centralt i Uppsala och har anor från 1600-talet.