Bergström, Sune

Född: 1918-03-17
Avliden: 1985-05-23
Gravsatt: 1985-06-18
Lundby Nya kyrkogård
Kvarter: 005
Gravplats: 00131
Hemort: Högalid,stockholm
Gravplatsnummer: 71005 00131
Gravrättstid: 1929-01-01 - för all framtid

Övriga gravsatta i denna grav

Eriksson, Daga
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1929-12-08
Eriksson, Anders
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1941-12-21
Eriksson, Ottilia
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1946-12-22
Bergström, Signe Eugenia
Född
1888-03-31
Avliden
1983-10-24
Gravsatt
1983-11-14
Nilhage, Tora Ingeborg
Född
1899-01-09
Avliden
1998-12-02
Gravsatt
1999-01-22
Apelqvist, John Edvin
Född
1900-03-05
Avliden
1989-06-26
Gravsatt
1989-08-01
Appelqvist, Eira Linnea Josefina
Född
1901-07-19
Avliden
1976-08-21
Gravsatt
1976-09-17
Nilhage, Sven Holger Einar
Född
1913-10-16
Avliden
2008-06-19
Gravsatt
2008-08-07

Beställ gravskötsel!

Göteborgs kyrkogårdsförvaltning Växel: 031-731 80 80 E-post: gbg.gravskotsel@svenskakyrkan.se

Göteborgs kyrkogårdsförvaltning

031-731 80 80

Länk till hemsida