Ångström, Rune Teodor

Född: 1923-03-11
Avliden: 2007-12-13
Gravsatt: 2008-01-03
BERGLUNDA BEGR.PLATS
Kvarter: 2
Gravplats: 0005-6
Gravplatsnummer: BL2 S.B 0005-6
Gravrättstid: 2008-01-03 - 2033-12-31

Övriga gravsatta i denna grav

Ångström, Frida Viola
Född
1922-12-17
Avliden
1977-10-29
Gravsatt
1977-11-04