Nyberg, Henrik Samuel

Född: 1889-12-28
Avliden: 1974-02-09
Gravsatt: 1974-02-22
Gamla kyrkogården
Kvarter: 07
Gravplats: 1848
Hemort: Uppsala Domkyrkoförs.
Gravplatsnummer: 0207 1848
Gravrättstid: 1946-01-01 - för all framtid

Övriga gravsatta i denna grav

Nyberg, Fanny Helena Maria
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1947-11-13
Kahle, John Hans Hermann
Född
1920-07-06
Avliden
2003-04-02
Gravsatt
2003-04-15
Kahle, Sigrid Ida Matilda
Född
1928-09-18
Avliden
2013-12-31
Gravsatt
2014-03-07
Nyberg, Tore Samuel
Född
1931-01-04
Avliden
2018-03-14
Gravsatt
2018-04-06

Uppsala pastorat

Gamla kyrkogården

Uppsala Gamla kyrkogård med sina många lövträd och vackra alleer ligger centralt i Uppsala och har anor från 1600-talet.