Bornemark, Torsten Valter

Född: 1927-03-01
Avliden: 2017-11-15
Gravsatt: 2018-04-09
Limhamns kyrkogård
Kvarter: kv 7 000
Gravplats: 0026
Hemort: Limhamn
Gravplatsnummer: 3007 000 0026
Gravrättstid: 1991-05-16 - 2043-12-31

Övriga gravsatta i denna grav

Bornemark, Jörgen Walter
Född
1959-04-13
Avliden
1997-06-08
Gravsatt
1997-06-30

Malmö pastorat

Malmö Kyrkogårdsförvaltning

Länk till hemsida

Limhamns kyrkogård

Limhamns kyrkogård


Kyrkogården anlades 1897. Den är en av Malmös större kyrkogårdar och har utvidgats i olika etapper. De modernare avdelningarna kan benämnas som en typ av parkkyrkogård.

Här finns ett kapell-krematorium uppfört 1964 samt en minneslund anlagd 1967.

En kistlund anlades 1997 och hösten 2007 tillkom det nya gravskicket askgravplatser på kyrkogården.

Adress


Norra Hyllievägen, Sunnanväg