Hermodsson, Lars Fritiof Heinrich

Född: 1916-10-05
Avliden: 2006-02-05
Gravsatt: 2006-05-10
Gamla kyrkogården
Kvarter: 19
Gravplats: 1367
Hemort: Helga Trefaldighet
Gravplatsnummer: 0319 1367
Gravrättstid: 1960-01-01 - 2043-12-31

Övriga gravsatta i denna grav

Hermodsson, Carl Harald
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1960-09-22
Hermodsson, Amelie Lydia
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1960-10-16
Hermodsson, Ylva Margareta
Född
1952-03-29
Avliden
1996-10-18
Gravsatt
1996-12-06
Hermodsson, Gunborg Ingegärd Maria
Född
1925-03-03
Avliden
2010-04-09
Gravsatt
2010-09-03
Hermodsson, Elisabet Hermine
Född
1927-09-20
Avliden
2017-05-11
Gravsatt
2018-04-09
Hermodsson, Olle Teodor
Född
1919-02-01
Avliden
2016-09-30
Gravsatt
2017-06-01
Wahlström, Marit
Född
1921-07-23
Avliden
2010-03-22
Gravsatt
2010-10-01
Hellström, Olof Bernhard
Född
1923-04-08
Avliden
2017-04-04
Gravsatt
2018-04-09

Uppsala pastorat

Gamla kyrkogården

Uppsala Gamla kyrkogård med sina många lövträd och vackra alleer ligger centralt i Uppsala och har anor från 1600-talet.