Heüman, Carl August

Född: 1814-05-03
Avliden: 1883-04-25
Gravsatt: 1883
Morlanda gamla kyrkogård
Kvarter: kvarter 5
Gravplats: 0523-524
Hemort: Morlanda
Gravplatsnummer: MG05 0523-524
Gravrättstid: 1883-04-25 - för all framtid

Övriga gravsatta i denna grav

Heüman, Elise Sofia
Född
1834-07-02
Avliden
1892-08-30
Gravsatt
1892

Orusts pastorat