Helgesson, Henning

Född: 1900-03-28
Avliden: 1986-09-25
Gravsatt: 1986-11-18
Fässberg
Kvarter: 25
Gravplats: 065-066
Hemort: Göteborg: Masthugget
Gravplatsnummer: 0125 065-066
Gravrättstid: 1986-10-08 - 2036-12-31

Övriga gravsatta i denna grav

Johansson, Signe
Född
1884-03-11
Avliden
1947-10-05
Gravsatt
1947-10-12
Johansson, Magda
Född
1909-09-13
Avliden
1998-02-01
Gravsatt
1998-03-19
Helgesson, Sigrid
Född
1909-11-06
Avliden
1980-07-28
Gravsatt
1980-08-25
Johansson, Holger
Född
1910-03-11
Avliden
1994-03-01
Gravsatt
1994-03-31

Mölndals pastorat

Fässberg

Kyrkogården är 116.000 kvm stor inkluderat naturmark.

Fässbergs gamla kyrka låg fram till år 1896 på den gamla delen av kyrkogården. En minnessten är rest på platsen och på marken ligger gravhällar från 16-,17- 1800-tal, troligtvis från kyrkans golv.

Kyrkogården är med all säkerhet lika gammal som kyrkan, som finns omnämd i skrifter från 1500-talet. Äldsta gravplatsen med gravanläggning kvar är från 1775. Kyrkogården är utbyggd i tre etapper.

När mellandelen tillkom på 1930-talet bytte man namn på hela kyrkogården till Mölndals Västra Begravningsplats. Fässbergs kyrkogård hette den återigen fr.o.m. någon gång i slutet av 1950-talet - början av 1960-talet. Nya delen på kyrkogården anlades i början på 1970-talet.

På kyrkogården finns ett begravningskapell, en ekonomilokal samt ett gammalt bårhus. (Se även byggnader). Centralt belägen finns en minneslund som invigdes 1982.

Antalet gravplatser på kyrkogården: drygt 4.800.


Adress


Stubbåkersgatan, Mölndal