Norinder, Egon Ottar Valdemar

Född: 1903-06-24
Avliden: 1986-03-18
Gravsatt: 1986-05-31
Svinnegarns kyrkogård
Kvarter: 00
Gravplats: 0153
Hemort: Strängnäs Domkyrkof
Gravplatsnummer: 0400 0153
Gravrättstid: 1905-04-01 - för all framtid

Övriga gravsatta i denna grav

Andersson, Hanna
Född
1823-07-01
Avliden
1900-09-25
Gravsatt
1900-09-30
Svensson, Anders Valdemar
Född
1884-11-01
Avliden
1943-09-09
Gravsatt
1943-09-19
Svensson, Oskar Laurentius
Född
1870-04-04
Avliden
1944-11-13
Gravsatt
1944-11-19
Fagerberg
Född
1947-02-20
Avliden
1947-02-20
Gravsatt
1947-02-28
Swensson, Hilma Karolina
Född
1868-05-27
Avliden
1948-08-18
Gravsatt
1948-08-22
Swensson, Hildur Berta Kristina
Född
1879-08-31
Avliden
1950-03-11
Gravsatt
1950-03-19
Fagerberg, Maj Els-Marie
Född
1916-05-08
Avliden
1950-04-08
Gravsatt
1950-07-22
Fagerberg, Ingeborg Britt Marie
Född
1920-04-26
Avliden
1950-04-08
Gravsatt
1950-07-22
Granberg, August Nikolaus
Född
1871-09-25
Avliden
1953-03-06
Gravsatt
1953-03-14
Rosenius, Ellen Elisabet
Född
1865-02-13
Avliden
1957-04-07
Gravsatt
1957-04-14
Granberg, Frida Abigael
Född
1879-12-14
Avliden
1964-09-08
Gravsatt
1964-09-12
Swensson, Ulf Erik Anders
Född
1908-11-03
Avliden
1911-05-04
Gravsatt
1911-05-07
Svensson, Sara Paulina
Född
1881-10-15
Avliden
1970-09-16
Gravsatt
1970-09-26
Neppelberg, Anne-Marie Hjördis
Född
1905-06-23
Avliden
1972-11-24
Gravsatt
1973-01-27
Svensson, Helga Elvira
Född
1889-09-12
Avliden
1977-07-18
Gravsatt
1977-08-13
Neppelberg, Ingrid Ylva
Född
1916-05-22
Avliden
2000-04-27
Gravsatt
2000-08-17
Neppelberg, Birgit Synöve
Född
1911-05-04
Avliden
2003-11-12
Gravsatt
2004-06-21
Norinder, Boel Tua Ing-Marie
Född
1913-08-06
Avliden
2004-09-08
Gravsatt
2004-11-05
Swensson, Ulla Ingeborg
Född
1915-06-13
Avliden
1916-04-07
Gravsatt
1916-04-11
Swensson, Anders
Född
1837-03-04
Avliden
1916-04-15
Gravsatt
1916-04-25
Johansson, Ester
Född
1876-08-29
Avliden
-
Gravsatt
1924-01-01
Swensson, Anna Maria
Född
1845-03-17
Avliden
1928-04-02
Gravsatt
1928-04-07
Neppelberg, Sten Birger Johan
Född
1914-09-05
Avliden
1941-10-21
Gravsatt
1941-12-07
Swensson, Tilda Andrea
Född
1882-04-14
Avliden
1942-05-10
Gravsatt
1942-05-17
Swensson, Emil Ansgarius
Född
1874-09-19
Avliden
1942-12-19
Gravsatt
1942-12-27

Enköpings pastorat