Bergkvist, Erik

Född: 1922-08-11
Avliden: 1999-10-07
Gravsatt: 2003-06-27
Arvika Kyrkogård
Kvarter: O
Gravplats: 0090
Hemort: Usa
Gravplatsnummer: 10O 0090
Gravrättstid: 1975-01-02 - 2043-12-31

Övriga gravsatta i denna grav

Berqvist, Ragnar Evald
Född
1889-04-13
Avliden
1974-12-30
Gravsatt
1975-01-04
Bergqvist, Elsa Maria
Född
1901-01-29
Avliden
1990-12-10
Gravsatt
1990-12-18
Eriksson, Anders Harry
Född
1925-11-06
Avliden
2008-03-15
Gravsatt
2008-05-23
Eriksson, Märta
Född
1928-01-20
Avliden
2017-07-12
Gravsatt
2018-07-17

Arvika pastorat

Arvika Kyrkogård

Arvika kyrkogård ligger vid Mikaelikyrkan. Där låg, troligen redan på 1200-talet, en träkyrka. Den äldsta kyrkogård man känner till låg söder och öster om den nuvarande kyrkan, som är från 1650-talet.

Kyrkogården har under århundradena byggts ut flera gånger och sträcker sig nu längs stranden av Kyrkviken. Den är nu en av de största kyrkogårdarna i Värmland.

I början av 1960-talet utvidgades den norrut över Sävsjöbäcken. Under 1990-talet gjordes en ny omfattande utbyggnad västerut. Inom det nyare området finns särskilda gravkvarter för personer av andra trosinriktningar.

Vid Korsets kapell finns krematoriet, som invigdes 1972, med samlingssal och samtalsrum. Strax intill ligger minneslunden som invigdes 1981.