Hult, Wendel Phillips Alarik

Född: 1895
Avliden: 1960
Gravsatt: 1960-02-28
Gamla kyrkogården
Kvarter: 17
Gravplats: 0914
Hemort: Uppsala Domkyrkoförs.
Gravplatsnummer: 0117 0914
Gravrättstid: 1869-01-01 - för all framtid

Övriga gravsatta i denna grav

Wretman, Victor
Född
-
Avliden
1863
Gravsatt
1863
Wretman, Sofia
Född
-
Avliden
1863
Gravsatt
1863
Wretman, H . C.
Född
1796
Avliden
1874
Gravsatt
1874
Wretman, Augusta Josefina
Född
-
Avliden
1926
Gravsatt
1926-08-21
Hult, Ester Josefina f. Wretman
Född
1897-08-25
Avliden
1972-02-18
Gravsatt
1972-03-22
Wretman, Harald
Född
1863
Avliden
1907
Gravsatt
1907
Wretman, Victor
Född
1826-06-11
Avliden
1868-05-08
Gravsatt
1868
Wiklund, Britta Josefina Teresia
Född
1926-04-29
Avliden
2018-01-03
Gravsatt
2018-07-25
Wiklund, Eric Olof
Född
1922-06-14
Avliden
2017-03-22
Gravsatt
2018-07-25
Wretman, Sofia Josefina
Född
1829-08-21
Avliden
1901-09-02
Gravsatt
1901

Uppsala pastorat

Gamla kyrkogården

Uppsala Gamla kyrkogård med sina många lövträd och vackra alleer ligger centralt i Uppsala och har anor från 1600-talet.