Roos, Jan-Erik Ingvar

Född: 1935-10-16
Avliden: 2017-12-15
Gravsatt: 2018-07-24
Gamla kyrkogården
Kvarter: 06
Gravplats: 0580
Hemort: Uppsala
Gravplatsnummer: 0306 0580
Gravrättstid: 2018-05-28 - 2043-12-31

Uppsala pastorat

Gamla kyrkogården

Uppsala Gamla kyrkogård med sina många lövträd och vackra alleer ligger centralt i Uppsala och har anor från 1600-talet.