Romanus, Sven Einar

Född: 1906-01-19
Avliden: 2005-04-30
Gravsatt: 2005-08-04
Högalids kolumbarium
Kvarter: 36
Gravplats: 113
Hemort: Högalid, Sthlm
Gravplatsnummer: U36 113
Gravrättstid: 1996-06-13 - 2030-12-31

Övriga gravsatta i denna grav

Romanus, Alfhild
Född
1909-05-19
Avliden
1996-05-23
Gravsatt
1996-08-23