Bolander, Hugo Isidor

Född: 1890-12-25
Avliden: 1976-02-24
Gravsatt: 1976-03-30
Högalids kolumbarium
Kvarter: 30
Gravplats: 033
Hemort: Västerled
Gravplatsnummer: U30 033
Gravrättstid: 1962-12-11 - för all framtid

Övriga gravsatta i denna grav

Bolander, Emilia Tereseia Charlotta
Född
1893-07-15
Avliden
1985-03-22
Gravsatt
1985-05-07