Bolander, Emilia Tereseia Charlotta

Född: 1893-07-15
Avliden: 1985-03-22
Gravsatt: 1985-05-07
Högalids kolumbarium
Kvarter: 30
Gravplats: 033
Hemort: Bromma
Gravplatsnummer: U30 033
Gravrättstid: 1962-12-11 - för all framtid

Övriga gravsatta i denna grav

Bolander, Hugo Isidor
Född
1890-12-25
Avliden
1976-02-24
Gravsatt
1976-03-30