Blomberg, Lars Hugo

Född: 1922-01-06
Avliden: 1990-07-28
Gravsatt: 1990-09-21
Gamla kyrkogården
Kvarter: 06
Gravplats: 0162
Hemort: Uppsala Domkyrkoförs.
Gravplatsnummer: 0306 0162
Gravrättstid: 1990-01-01 - 2043-12-31

Övriga gravsatta i denna grav

Blomberg, Berit Margareta
Född
1927-11-05
Avliden
2018-06-24
Gravsatt
2018-10-08

Uppsala pastorat

Gamla kyrkogården

Uppsala Gamla kyrkogård med sina många lövträd och vackra alleer ligger centralt i Uppsala och har anor från 1600-talet.