Kärrström, Karl Lennart Bertil

Född: 1935-07-19
Avliden: 2018-07-24
Gravsatt: 2018-10-26
Skogskyrkogården
Kvarter: 47E
Gravplats: 02991
Hemort: Enskede Gård
Gravplatsnummer: 3247E 02991
Gravrättstid: 2004-03-18 - 2043-10-26

Övriga gravsatta i denna grav

Kärrström, Signe Matilda
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1942-04-23
Kärrström, Olof Aldor
Född
1885-01-02
Avliden
1948-10-30
Gravsatt
1948-11-25
Kärrström, Bertil Haldor
Född
1909-03-07
Avliden
1956-12-03
Gravsatt
1957-01-12

Stockholms Kyrkogårdsförvaltning