Engdahl, Per Claes Sven Edvard

Född: 1909-02-25
Avliden: 1994-05-04
Gravsatt: 1994-06-17
Östra kyrkogården
Kvarter: kv 3 A
Gravplats: 0057
Hemort: St petri
Gravplatsnummer: 1003 010 0057
Gravrättstid: 1929-12-31 - för all framtid

Övriga gravsatta i denna grav

Berglund, Sigrid
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1971-11-05
Berglund, Ernst
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1930-01-05
Engdahl, Stina Elna Sofia
Född
1913-09-18
Avliden
2000-02-10
Gravsatt
2000-03-07
Engdahl, Björn Ernst Sven Edvard
Född
1938-09-06
Avliden
2008-05-05
Gravsatt
2008-05-27

Malmö pastorat

Malmö Kyrkogårdsförvaltning

Länk till hemsida

Östra kyrkogården

Östra kyrkogården


Kyrkogården är Malmös största kyrkogård och är känd för sin formgivning och skönhet långt utanför landets egna gränser.

Kyrkogårdens arkitektur har skapats av den välkände arkitekten Sigurd Lewerentz.

Inom Östra kyrkogården finns en av vårt lands första minneslundar. Den användes från början som ceremoniplats för jordfästningar men omlades 1959 till minneslund. I närheten av minneslunden har en kistlund anlagts. Sedan år 2006 finns också det nya gravskicket askgravplatser anlagt här.

Inom den ursprungliga kyrkogården finns katolska och ortodoxa gravkvarter och på utvidgningsområdet finns avdelningar för muslimska och en judiska begravningar.

Adress


Sallerupsvägen - Scheelegatan