Ehrling, Astrid Gunnel Elisabet

Född: 1921-06-28
Avliden: 2010-11-06
Gravsatt: 2011-04-08
Östra kyrkogården
Kvarter: kv 6 X
Gravplats: 0014
Hemort: Urna från utland
Gravplatsnummer: 1006 220 0014
Gravrättstid: 2005-04-22 - 2036-12-31

Övriga gravsatta i denna grav

Ehrling, Sixten
Född
1918-04-03
Avliden
2005-02-13
Gravsatt
2005-04-22

Malmö pastorat

Malmö Kyrkogårdsförvaltning

Länk till hemsida

Östra kyrkogården

Östra kyrkogården


Kyrkogården är Malmös största kyrkogård och är känd för sin formgivning och skönhet långt utanför landets egna gränser.

Kyrkogårdens arkitektur har skapats av den välkände arkitekten Sigurd Lewerentz.

Inom Östra kyrkogården finns en av vårt lands första minneslundar. Den användes från början som ceremoniplats för jordfästningar men omlades 1959 till minneslund. I närheten av minneslunden har en kistlund anlagts. Sedan år 2006 finns också det nya gravskicket askgravplatser anlagt här.

Inom den ursprungliga kyrkogården finns katolska och ortodoxa gravkvarter och på utvidgningsområdet finns avdelningar för muslimska och en judiska begravningar.

Adress


Sallerupsvägen - Scheelegatan