Menander, Henrik

Född: -
Avliden: -
Gravsatt: 1917-08-19
S:t Pauli södra kyrkogård
Kvarter: kv 16 Östra Farmvägen
Gravplats: 0003
Gravplatsnummer: 2216 486 0003
Gravrättstid: 1917-08-20 - för all framtid

Övriga gravsatta i denna grav

Menander, Erik Aristarkus
Född
1894-08-04
Avliden
1964-08-23
Gravsatt
1964-09-01
Menander, Viktor Alexander
Född
1892-04-01
Avliden
1957-08-13
Gravsatt
1957-08-17
Menander, Erik Alexis
Född
1915-02-19
Avliden
1958-06-09
Gravsatt
1958-07-03
Menander, Hilma Paulina
Född
1891-06-17
Avliden
1983-04-07
Gravsatt
1983-04-18

Malmö pastorat

Malmö Kyrkogårdsförvaltning

Länk till hemsida

S:t Pauli södra kyrkogård

S:t Pauli kyrkogårdar


Består av de tre kyrkogårdarna S:t Pauli norra, mellersta och södra, centralt belägna i Malmö mellan Föreningsgatan, S:t Knuts väg, Nobelvägen och Östra Farmvägen. Den norra delen tillkom år 1870, mellersta delen 1890 och den södra delen år 1904.

En minneslund har anlagts 1973 inom S:t Pauli mellersta kyrkogård, där också ett mycket omtyckt begravningskapell finns.

Adress


Föreningsgatan, S:t Knuts väg, Nobelvägen, Östra Farmvägen