Friis, Thorsten

Född: 1882-08-01
Avliden: -
Gravsatt: 1967-05-30
S:t Pauli mellersta kyrkogård
Kvarter: Annelund 495
Gravplats: 0231
Gravplatsnummer: 2100 495 0231
Gravrättstid: 1918-05-01 - för all framtid

Övriga gravsatta i denna grav

Friis, Ernst
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1918-05-02
Friis, Sofia
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1930-04-30
Friis, Lotty
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1968-11-16

Malmö pastorat

Malmö Kyrkogårdsförvaltning

Länk till hemsida

S:t Pauli mellersta kyrkogård

S:t Pauli kyrkogårdar


Består av de tre kyrkogårdarna S:t Pauli norra, mellersta och södra, centralt belägna i Malmö mellan Föreningsgatan, S:t Knuts väg, Nobelvägen och Östra Farmvägen. Den norra delen tillkom år 1870, mellersta delen 1890 och den södra delen år 1904.

En minneslund har anlagts 1973 inom S:t Pauli mellersta kyrkogård, där också ett mycket omtyckt begravningskapell finns.

Adress


Föreningsgatan, S:t Knuts väg, Nobelvägen, Östra Farmvägen