Billquist, Carl Folke

Född: 1933-05-19
Avliden: 1993-05-24
Gravsatt: 1993-06-17
S:t Pauli norra kyrkogård
Kvarter: kv 3 Rad 5
Gravplats: 0001
Hemort: Högalid
Gravplatsnummer: 2003 405 0001
Gravrättstid: 1919-01-21 - för all framtid

Övriga gravsatta i denna grav

Billquist, Ola
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1919-01-26
Billquist, Anna
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1927-11-09
Billquist, Karl G.
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1941-03-06
Billquist, Hanna
Född
-
Avliden
1959-05-16
Gravsatt
1959
Billquist, Anna Ingeborg
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1985-07-15
Billquist, Carl Folke Henry
Född
1903-12-17
Avliden
1990-11-24
Gravsatt
1990-12-07
Billquist, Elisabeth Maria Paulina
Född
1906-03-10
Avliden
2001-05-27
Gravsatt
2001-09-11

Malmö pastorat

Malmö Kyrkogårdsförvaltning

Länk till hemsida

S:t Pauli norra kyrkogård

S:t Pauli kyrkogårdar


Består av de tre kyrkogårdarna S:t Pauli norra, mellersta och södra, centralt belägna i Malmö mellan Föreningsgatan, S:t Knuts väg, Nobelvägen och Östra Farmvägen. Den norra delen tillkom år 1870, mellersta delen 1890 och den södra delen år 1904.

En minneslund har anlagts 1973 inom S:t Pauli mellersta kyrkogård, där också ett mycket omtyckt begravningskapell finns.

Adress


Föreningsgatan, S:t Knuts väg, Nobelvägen, Östra Farmvägen