Holmsén, Egil

Född: 1917-02-15
Avliden: 1990-05-30
Gravsatt: 1990-07-02
S:t Pauli norra kyrkogård
Kvarter: kv 7 Södra sidan inuti
Gravplats: 0012
Hemort: Oscar, stholm
Gravplatsnummer: 2007 314 0012
Gravrättstid: 1922-01-14 - för all framtid

Övriga gravsatta i denna grav

Tibell, Gustaf Leonard
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1956-10-24
Tibell, Gunnar
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1922-01-10
Tibell-Hegert, Anna
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1981-09-02
Tibell, Björn
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1986-10-13
Tibell Holmsen, Evy
Född
1914-12-25
Avliden
2000-10-06
Gravsatt
2000-11-13

Malmö pastorat

Malmö Kyrkogårdsförvaltning

Länk till hemsida

S:t Pauli norra kyrkogård

S:t Pauli kyrkogårdar


Består av de tre kyrkogårdarna S:t Pauli norra, mellersta och södra, centralt belägna i Malmö mellan Föreningsgatan, S:t Knuts väg, Nobelvägen och Östra Farmvägen. Den norra delen tillkom år 1870, mellersta delen 1890 och den södra delen år 1904.

En minneslund har anlagts 1973 inom S:t Pauli mellersta kyrkogård, där också ett mycket omtyckt begravningskapell finns.

Adress


Föreningsgatan, S:t Knuts väg, Nobelvägen, Östra Farmvägen