Strand, Lennart

Född: 1921-06-13
Avliden: 2004-01-23
Gravsatt: 2004-04-07
Limhamns kyrkogård
Kvarter: kv 18 B
Gravplats: 0043
Hemort: Slottsstaden
Gravplatsnummer: 3018 020 0043
Gravrättstid: 1938-08-05 - för all framtid

Övriga gravsatta i denna grav

Lindskog, Karolina Sofia
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1938-08-07
Lindskog, Ola
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1940-04-10
Lindskog, Signe Elisabet
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1973-05-07
Strand, Frida Mathilda
Född
1922-08-06
Avliden
2005-07-27
Gravsatt
2005-10-27

Malmö pastorat

Malmö Kyrkogårdsförvaltning

Länk till hemsida

Limhamns kyrkogård

Limhamns kyrkogård


Kyrkogården anlades 1897. Den är en av Malmös större kyrkogårdar och har utvidgats i olika etapper. De modernare avdelningarna kan benämnas som en typ av parkkyrkogård.

Här finns ett kapell-krematorium uppfört 1964 samt en minneslund anlagd 1967.

En kistlund anlades 1997 och hösten 2007 tillkom det nya gravskicket askgravplatser på kyrkogården.

Adress


Norra Hyllievägen, Sunnanväg