Lidholm, Percy Einar August

Född: 1937-08-05
Avliden: 2018-03-05
Gravsatt: 2018-03-14
S:t Pauli norra kyrkogård
Kvarter: kv 1 Rad 3
Gravplats: 0005
Hemort: Malmö
Gravplatsnummer: 2001 403 0005
Gravrättstid: 2018-03-14 - 2043-12-31

Malmö pastorat

Malmö Kyrkogårdsförvaltning

Länk till hemsida

S:t Pauli norra kyrkogård

S:t Pauli kyrkogårdar


Består av de tre kyrkogårdarna S:t Pauli norra, mellersta och södra, centralt belägna i Malmö mellan Föreningsgatan, S:t Knuts väg, Nobelvägen och Östra Farmvägen. Den norra delen tillkom år 1870, mellersta delen 1890 och den södra delen år 1904.

En minneslund har anlagts 1973 inom S:t Pauli mellersta kyrkogård, där också ett mycket omtyckt begravningskapell finns.

Adress


Föreningsgatan, S:t Knuts väg, Nobelvägen, Östra Farmvägen