Smedberg, John

Född: -
Avliden: -
Gravsatt: 1913-04-12
S:t Pauli norra kyrkogård
Kvarter: kv 9 000
Gravplats: 0040
Gravplatsnummer: 2009 000 0040
Gravrättstid: 1884-10-08 - för all framtid

Övriga gravsatta i denna grav

Smedberg, Nanna
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1922-11-03
Smedberg, Charlotta
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1884-10-10

Malmö pastorat

Malmö Kyrkogårdsförvaltning

Länk till hemsida

S:t Pauli norra kyrkogård

S:t Pauli kyrkogårdar


Består av de tre kyrkogårdarna S:t Pauli norra, mellersta och södra, centralt belägna i Malmö mellan Föreningsgatan, S:t Knuts väg, Nobelvägen och Östra Farmvägen. Den norra delen tillkom år 1870, mellersta delen 1890 och den södra delen år 1904.

En minneslund har anlagts 1973 inom S:t Pauli mellersta kyrkogård, där också ett mycket omtyckt begravningskapell finns.

Adress


Föreningsgatan, S:t Knuts väg, Nobelvägen, Östra Farmvägen