Bruch, Björn Rickard

Född: 1946-07-02
Avliden: 2011-05-30
Gravsatt: 2011-07-01
Limhamns kyrkogård
Kvarter: kv 22 D
Gravplats: 0039
Hemort: Blentarps församling
Gravplatsnummer: 3022 040 0039
Gravrättstid: 1999-01-08 - 2036-12-31

Övriga gravsatta i denna grav

Bruch, Bruno Richard
Född
1915-09-23
Avliden
1998-12-22
Gravsatt
1999-03-11

Malmö pastorat

Malmö Kyrkogårdsförvaltning

Länk till hemsida

Limhamns kyrkogård

Limhamns kyrkogård


Kyrkogården anlades 1897. Den är en av Malmös större kyrkogårdar och har utvidgats i olika etapper. De modernare avdelningarna kan benämnas som en typ av parkkyrkogård.

Här finns ett kapell-krematorium uppfört 1964 samt en minneslund anlagd 1967.

En kistlund anlades 1997 och hösten 2007 tillkom det nya gravskicket askgravplatser på kyrkogården.

Adress


Norra Hyllievägen, Sunnanväg