Fyhring-Ljungberg, Emmy Karolina

Född: 1925-05-20
Avliden: 2014-11-24
Gravsatt: 2015-05-07
Husie kyrkogård
Kvarter: 00 B
Gravplats: 0161
Hemort: Husie församling
Gravplatsnummer: 4700 020 0161
Gravrättstid: 2014-12-15 - 2040-12-31

Malmö pastorat

Malmö Kyrkogårdsförvaltning

Länk till hemsida

Husie kyrkogård

Husie kyrkogård


Husie kyrkogård är belägen på en mjukt avrundad kulle från vars krön kyrkan reser sig och syns vida omkring.

Trakten är en gammal kulturbygd och hör troligen till de tidigast befolkade i provinsen. En minneslund har anlagts 1989.

Adress


Husie kyrkoväg