Herslow, Carl

Född: -
Avliden: -
Gravsatt: 1933-09-24
Östra kyrkogården
Kvarter: kv 2 B
Gravplats: 0049
Gravplatsnummer: 1002 020 0049
Gravrättstid: 1928-05-02 - för all framtid

Övriga gravsatta i denna grav

Herslow, Hulda
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1936-09-09
Herslow, Hilda
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1933-05-06
Herslow, Dora Alida Maria
Född
1875-09-10
Avliden
1967-05-31
Gravsatt
1967-06-06
Herslow, Hilda Aurora
Född
1880-07-30
Avliden
1949-10-20
Gravsatt
1949-10-24
Herslow, Anna Teodora
Född
1868-05-09
Avliden
1963-04-27
Gravsatt
1963-05-03

Malmö pastorat

Malmö Kyrkogårdsförvaltning

Länk till hemsida

Östra kyrkogården

Östra kyrkogården


Kyrkogården är Malmös största kyrkogård och är känd för sin formgivning och skönhet långt utanför landets egna gränser.

Kyrkogårdens arkitektur har skapats av den välkände arkitekten Sigurd Lewerentz.

Inom Östra kyrkogården finns en av vårt lands första minneslundar. Den användes från början som ceremoniplats för jordfästningar men omlades 1959 till minneslund. I närheten av minneslunden har en kistlund anlagts. Sedan år 2006 finns också det nya gravskicket askgravplatser anlagt här.

Inom den ursprungliga kyrkogården finns katolska och ortodoxa gravkvarter och på utvidgningsområdet finns avdelningar för muslimska och en judiska begravningar.

Adress


Sallerupsvägen - Scheelegatan