Sundqvist, Stig Folke

Född: 1925-11-04
Avliden: 2009-01-13
Gravsatt: 2009-02-18
Limhamns kyrkogård
Kvarter: kv 9 000
Gravplats: 0002Ö
Hemort: Slottsstaden
Gravplatsnummer: 3009 000 0002Ö
Gravrättstid: 2009-02-09 - 2034-12-31

Övriga gravsatta i denna grav

Cope, Kenneth Henry
Född
1926-07-06
Avliden
2009-06-19
Gravsatt
2009-07-23

Malmö pastorat

Malmö Kyrkogårdsförvaltning

Länk till hemsida

Limhamns kyrkogård

Limhamns kyrkogård


Kyrkogården anlades 1897. Den är en av Malmös större kyrkogårdar och har utvidgats i olika etapper. De modernare avdelningarna kan benämnas som en typ av parkkyrkogård.

Här finns ett kapell-krematorium uppfört 1964 samt en minneslund anlagd 1967.

En kistlund anlades 1997 och hösten 2007 tillkom det nya gravskicket askgravplatser på kyrkogården.

Adress


Norra Hyllievägen, Sunnanväg