Lindsjö, Inga Britta

Född: 1922-01-29
Avliden: 1999-11-21
Gravsatt: 2000-05-29
Härnösands kyrkogård Nya
Kvarter: Allm
Gravplats: 0153B
Hemort: Uppsala
Gravplatsnummer: HKNAllm 0153B
Gravrättstid: 1927-12-22 - 2025-05-29

Övriga gravsatta i denna grav

Lindsjö, Erik Sigurd
Född
1924-06-18
Avliden
1924-08-12
Gravsatt
1924-08-19
Lindsjö, Sigurd Verner
Född
1895-05-30
Avliden
1935-11-18
Gravsatt
1935-11-24
Lindsjö, Berta Helga Augusta
Född
1893-11-21
Avliden
1987-08-15
Gravsatt
1987-08-28

Härnösands pastorat