Högberg, Folke

Född: 1884-03-20
Avliden: 1972-06-08
Gravsatt: 1972-06-15
S:ta Elins Kyrkogård
Kvarter: 09 Södra kanten
Gravplats: 0095
Hemort: Skövde församling
Gravplatsnummer: 209 0095
Gravrättstid: 1967-09-07 - 2035-12-31

Övriga gravsatta i denna grav

Högberg, Karin Ellen
Född
1885-01-06
Avliden
1976-05-01
Gravsatt
1976-05-12
von Heijne, Eva Matilda
Född
1922-06-05
Avliden
2000-07-19
Gravsatt
2000-08-21
Waller, Anna Maria
Född
1914-04-11
Avliden
2010-01-14
Gravsatt
2010-02-12

Skövde pastorat