Bildt, Didrik

Född: 1757-12-10
Avliden: 1848-03-03
Gravsatt: 1848-03
Morlanda gamla kyrkogård
Kvarter: kvarter 3
Gravplats: 0146-147
Hemort: Morlanda
Gravplatsnummer: MG03 0146-147
Gravrättstid: 1848-03-03 - för all framtid

Orusts pastorat