Född: 1946-02-07
Avliden: 1946-02-07
Gravsatt: 1946-05-12
Sävar kyrkogård
Kvarter: Kvarter 05
Gravplats: 027
Hemort:
Gravplatsnummer: 1005 027
Gravrättstid: 1940-07-10 - för all framtid

Övriga gravsatta i denna grav:

Bäckström, Märta Gunhild
FödelsedatumAvlidenGravsatt
1914-05-12
1983-02
1983-02-19
Holmlund, Gustaf Reinhold
FödelsedatumAvlidenGravsatt
1910-04-28
1969-03-27
1969-04-05
Holmlund, Torbjörn Reinhart
FödelsedatumAvlidenGravsatt
1940-06-24
1940-07-03
1940-07-14
Sävar-Holmöns församling
090 712500
savar.forsamling@svenskakyrkan.se

© 2024 - Eniac

Version: 3.0

Eniac