Eriksson, August Evald

Född: 1853-07-16
Avliden: 1935-03-29
Gravsatt: 1935
Morlanda gamla kyrkogård
Kvarter: kvarter 6
Gravplats: 0337-338
Hemort: Morlanda
Gravplatsnummer: MG06 0337-338
Gravrättstid: 1925-11-15 - 2024-12-31

Övriga gravsatta i denna grav

Eriksson, Brita Sofia
Född
1860-05-09
Avliden
1925-11-04
Gravsatt
1925-11-15

Orusts pastorat