Greta

Född: 1912-12-08
Avliden: 1974-02-25
Gravsatt: 1974-03-01
Södra begravningsplatsen del 2
Kvarter: kvarter 21
Gravplats: 1212
Hemort: Lidköping
Gravplatsnummer: 0201 1212
Gravrättstid: 1974-01-01 - 2036-12-31

Övriga gravsatta i denna grav:

Lundahl, Eva Kristina
FödelsedatumAvlidenGravsatt
1949-12-28
2011-01-11
2011-04-18
Lidköpings församling

Lidköpings kyrkogårdsförvaltning

0510-684 50
lidkoping.kgf@svenskagravar.se

© 2024 - Eniac

Version: 3.0

Eniac