Abdallahad, Josef

Född: 1953-07-05
Avliden: 2022-06-10
Gravsatt: 2022-06-22
Lilla Dalens Begravningsplats
Kvarter: Kvarter P Kistor
Gravplats: 0171
Hemort: Botkyrka församling
Gravplatsnummer: 2P 0171
Gravrättstid: 2022-06-22 - 2047-12-31
Botkyrka församling
08-530 222 75

© 2024 - Eniac

Version: 3.0

Eniac