Borgström, Per Axel

Född: 1928-02-20
Avliden: 2007-04-16
Gravsatt: 2007-08-03
Lovö Kyrkogård
Kvarter: L
Gravplats: 046
Hemort: Lovö
Gravplatsnummer: 4L 046
Gravrättstid: 2007-07-16 - 2044-12-31

Övriga gravsatta i denna grav

Henriksson Berber, Gunilla Maria
Född
1939-04-20
Avliden
2018-04-27
Gravsatt
2019-04-05

Ekerö pastorat