Von Kraemer, Anders Robert Friherre

Född: 1825-02-06
Avliden: 1903-03-13
Gravsatt: 1903-03-20
Öst.Kyrkogården Flen
Kvarter: GK
Gravplats: 0001
Hemort: Maria, sth
Gravplatsnummer: FÖGK 0001
Gravrättstid: 1903-03-13 - för all framtid

Övriga gravsatta i denna grav

von Kraemer, Henriette Friherrinnan
Född
1836-09-26
Avliden
1904-09-01
Gravsatt
-
von Kraemer, Nina Edla Charlotta
Född
1857-01-09
Avliden
1865-05-07
Gravsatt
-

Flen, Helgesta-Hyltinge församling