Åhlén, Gustaf Valdemar

Född: 1894-07-21
Avliden: 1982-12-18
Gravsatt: 1983-05-14
Helgesta Kyrkogård
Kvarter: NY
Gravplats: 0106
Hemort: Högalid, sth
Gravplatsnummer: HENY 0106
Gravrättstid: 1951-12-03 - för all framtid

Övriga gravsatta i denna grav

Åhlén, Ebba Maria
Född
1893-01-01
Avliden
1951-11-26
Gravsatt
1951-12-03
Åhlén, Lars Gunnar Waldemar
Född
1937-05-29
Avliden
2017-10-26
Gravsatt
2018-07-13

Flen, Helgesta-Hyltinge församling